GARANCE A POJIŠTĚNÍ  

Naše společnost je pojištěna, jak na škodu způsobenou na dopravovaném zboží do 500.000 Kč,
tak i na provozní odpovědnost firmy do celkové výše 5.000.000 Kč.

Pro Vaši firmu tato skutečnost představuje záruku,
že bude případná škoda bez průtahů zaplacena pojišťovnou.