O FIRMĚ   

Společnost PCT byla založena v roce 1998. Hlavním předmětem činnosti byla od počátku specializovaná
přeprava nebezpečných látek, především tekutých produktů třídy 8, dle ADR.
Tato činnost byla postupně rozšířena o další aktivity.

Hlavní prioritou společnosti PCT je splnění všech přání našich klientů a tím i dosažení jejich spokojenosti.
Věříme, že pouze uspokojením potřeb zákazníků lze dosáhnout trvalého rozvoje a prosperity firmy.
 

  Certifikace ISO 

O kvalitě námi poskytovaných služeb vypovídá fakt, že jsme na podzim roku 2008 úspěšně zavedli
systém managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009.

více info v sekci ISO 9001:2009