PRODUKTY 

Naše společnost nabízí přepravu tekutých chemikálií tř. 8, jako jsou louhy, síran hlinitý, síran železitý,
chlorid hlinitý, chlorid železitý, kyselina chlorovodíková a kyselina sírová.
Dále jsou to vnitrostátní a mezinárodní přepravy volně ložených komodit v silech a sklápěcích návěsech
a přepravy paletového zboží v plachtových návěsech.

 
       

  Obchodní činnost 
Společnost PCT sama zajišťuje prodej chemikálií pro vodárenský a papírenský průmysl, kde se jedná
především o celovozové dodávky.

  Servisní činnost a služby 
Společnost PCT zajišťuje technický servis stáčecích a skladovacích zařízení, monitoruje stav zásob
a přebírá zodpovědnost za zajištění požadovaného množství zboží ve skladech.
PCT provádí ve spolupráci se skupinou Kemira aplikace produktů v projektu Lake restoration.
 
     

  Sportovní činnost 
Společnost vybudovala a provozuje středisko Farma PCT Ptýrov. Jedná se o specializovanou farmu pro ustájení
a výcvik sportovních koní se zaměřením na parkur. V areálu je také k dispozici restaurace a ubytování.
Jsou zde pořádány mezinárodní parkurové závody a řada jiných sportovně - společenských akcí.
Více info na
www.farmaptyrov.cz

 Váš e-mail: 
 
POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA


Zpráva: