Skip to content
logo

Spolehlivost
Profesionalita

Flexibilita
Individuální přístup

PŘEPRAVA

nebezpečných látek, ADR přeprava

oddelovac

DISTRIBUCE

produktů pro úpravu a čištění vody

logoznak-pct-landscape

Společnost PCT, s.r.o. byla založena v roce 1998.
Hlavním předmětem naší činnosti byla nejdříve specializovaná přeprava nebezpečných látek, především tekutých produktů třídy 8 zařazených v dohodě ADR. Postupně byla tato činnost doplněna o distribuci chemikálií, zejména produktů na úpravu a čištění vody a stali jsme se tak spolehlivým partnerem v komplexních dodávkách těchto i dalších komodit.
Za dobu existence naší společnosti jsme v oblasti přepravy a distribuce chemikálií načerpali mnoho cenných zkušeností a jsme díky profesionálnímu a zodpovědnému přístupu jednou z nejlepších značek v tomto oboru.

 

Cíle společnosti
Naší hlavní prioritou je poskytnutí profesionálních služeb zákazníkům, individuální přístup k řešení jednotlivých požadavků a snaha maximálně uspokojit přání zákazníků s ohledem na splnění všech legislativních norem a především bezpečnost.

 

Certifikace ISO
Máme implemetovaný systém managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016, a proto jsme spolehlivým obchodním partnerem s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníka.

 

Naši partneři
Jsme servisní organizací pro společnosti Kemira v ČR a SR - Kemifloc, Kemwater ProChemie, Kemifloc Slovakia a spolupracujeme s řadou odborníků z oblasti vodního hospodářství.

oddelovac-kratsi

PŘEPRAVA

nebezpečných látek, ADR přeprava

Specializovaná přeprava nebezpečných látek,
především tekutých produktů

Naše společnost nabízí bezpečnou přepravu tekutých chemikálií třídy 8, jako jsou síran hlinitý, síran železitý, chlorid hlinitý, chlorid železitý, kyseliny, louhy a další produkty.

Dále zajišťujeme vnitrostátní a mezinárodní přepravy volně ložených komodit v silech, sklápěcích návěsech, přepravy paletového zboží v plachtových návěsech a sběrné služby.

Pro zabezpečení komplexních a spolehlivých dodávek disponujeme výjimkami pro přepravu zboží i během sobot, nedělí a všech svátků.

Vozový park

K přepravám využíváme především vlastní vozový park, který zahrnuje 16 chemických autocisteren o objemu 22 až 32 m³ a 2 sklápěcí návěsy o objemu 48 m³. Vybavení cisteren a materiálové složení umožňuje přepravu velice širokého rozsahu produktů zařazených v dohodě ADR ve třídách 3, 4.1, 5, 6, 8 a 9.

Technika je velmi pečlivě udržována a inovována tak, aby odpovídala nejvyšším požadavkům na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Provozujeme také jízdní soupravy se speciálními nástavbami s hermeticky uzavřenými kontejnery, kterými zajišťuje přepravu čistírenských kalů.

Specifikace vozového parku

Tahače

 • kvalitní a spolehlivá nákladní vozidla značky SCANIA a VOLVO
 • všechny vozidla splňují evropskou ekologickou normu EURO V a EURO IV

Cisterny

 • kvalitní cisternové návěsy MAGYAR, MAISONNEUVE a PARCISA vyrobeny z nerez oceli s 1 až 3 komorami a cisterny s vnitřní výstelkou
 • možnost vlastního výtlaku zboží z cisterny
 • každá cisterna je vybavena všemi dostupnými redukcemi dle evropských norem a vypouštěcími hadicemi o délce 12 m

Servisní činnost a služby

Zajišťujeme technický servis stáčecích a skladovacích zařízení, monitorujeme stav zásob a přebíráme zodpovědnost za zajištění požadovaného množství zboží ve skladech.
Ve spolupráci se společnostmi koncernu Kemira provádíme aplikace produktů v projektu Lake restoration.

Garance a pojištění

Máme uzavřeno pojištění, jak na škodu způsobenou na dopravovaném zboží do 500.000 Kč, tak i na provozní odpovědnost firmy do celkové výše 5.000.000Kč. Pro zákazníky tato skutečnost představuje záruku, že bude případná škoda bez průtahů zaplacena pojišťovnou.

oddelovac-cerny

DISTRIBUCE

produktů pro úpravu a čištění vody

Komplexní dodávky pro úpravu a čištění vody

Síran hlinitý tekutý - Základní koagulant vhodný pro výrobu pitné a provozní vody čiřením, pro čištění průmyslových odpadních vod, pro aplikace v papírenském a stavebním průmyslu. Produkt je ve vysoké kvalitě, filtrovaný bez nerozpustného podílu.

Síran hlinitý tekutý - 50%
Síran hlinitý tekutý - 40%
Síran hlinitý tekutý - kyselý

balení: autocisternou, IBC kontejnery, kanystry

Síran hlinitý pevný - Základní koagulant vhodný pro výrobu pitné a provozní vody čiřením, pro čištění průmyslových odpadních vod, pro použití v papírenském a stavebním průmyslu. Produkt je ve vysoké kvalitě jako lámaný, granule nebo prášek ve dvou frakcích s minimálním obsahem nerozpustného podílu a je dobře rozpustný ve vodě.

Síran hlinitý pevný - granulovaný
Síran hlinitý pevný - práškový
Síran hlinitý pevný - lámaný

balení: volně ložený, big.bagy, papírové pytle 25kg, 40kg

Polyalumiumchloridy  - Moderní a vysoce účinné tekuté koagulanty na bázi hlinité soli se širokým aplikačním spektrem - pitné vody, průmyslové odpadní vody, komunální odpadní vody, papírenský průmysl, bazénové

Polyaluminiumchlorid PAX-18
Polyaluminiumchlorid PAX-XL19
Směsné produkty - tailor made

balení: autocisternou, IBC kontejnery, kanystry

Síran železitý tekutý  - Základní koagulant vhodný zejména pro čištění odpadních vod - srážení fosforu a snížení koncentrace CHSK, dále pro pro výrobu pitné a provozní vody čiřením a pro čištění průmyslových odpadních vod.

Chlorid železitý tekutý  - Základní koagulant vhodný zejména pro čištění odpadních vod - srážení fosforu a snížení koncentrace CHSK, dále pro pro výrobu pitné a provozní vody čiřením a pro čištění průmyslových odpadních vod.

Chlorid železnatý tekutý  - Základní koagulant pro čištění speciálních typů odpadních vod

Směsné produkty PIX-XL  - Speciální směsné koagulanty používané na čistírnách odpadních vod zejména k řešení problému vláknitého bytnění aktivovaného kalu

balení: autocisternou, IBC kontejnery, kanystry

Flokulanty řady SUPERFLOC® jsou polyelektrolyty vhodné pro systémy na úpravu
a čištění vody, zahušťování kalů na komunálních čistírnách, ve vodárenství, v papírenském a jiném průmyslu. Ve hrubém předčištění se flokulanty SUPERFLOC® používají
pro zlepšení sedimentace a v čištění odpadních vod pro sedimentaci a odvodnění
kalu. Dynamický výrobní proces umožňuje vyrábět široké spektrum polyakrylamidů
o různé molekulární váze a o požadované hustotě náboje, což zahrnuje kationaktivní, neionogenní i anionaktivní produkty. Pro zvolení optimálního produktu doporuujeme provést laboratorní a následně provozní zkoušky.

Produkty pro eliminaci pěnení na čistírnách odpadních vod

DEFOK

Fennotech

Kyseliny

Kyselina sírová
Kyselina chlorovodíková

Zásady

Vápenné mléko
Louh sodný

balení: autocisternou, IBC kontejnery

BDP - speciální produkty pro bioplynové stanice, které optimalizují proces výroby bioplynu

BDP 840
BDP 860
BDP 881

Dusičnan vápenatý - speciální produkt pro odstraňování zápachu a aplikace ve stavebnictví

balení: autocisternou, IBC kontejnery, kanystry

Komplexní dodávky produktů pro úpravu a čištění vody

Technologický a aplikační servis

Disponujeme odbornými znalostmi z oblasti vodního hospodářství a doporučíme vhodný produkt s cílem optimalizovat řešení konkrétní úpravy nebo čištění vody:

 • Provedení koagulační zkoušky
 • Vybrání vhodného produktu a dávky
 • Učení optimálního dávkocího místa
 • Aktivní účast při provedení provozní zkoušky
 • Pravidelná servisní činnost

Poradenství

 • skladování
 • dávkovací technika
 • přepravní služby

Naše společnost zajišťuje komplexní služby v dodávkách produktů pro úpravu a čištění vody z několika skladů na území ČR v a tím se snažíme optimalizovat ekonomiku přepravy.

Specializujeme si na zejména hlinité a železité koagulanty, organické flokulanty, odpěňovače, produkty na úpravu pH a odstraňování zápachu.

Staráme se o profesionální a spolehlivé dodávky chemikálií v široké škále dostupných baleních, které splňují všechny legislativní a bezpečnostní požadavky na dodávky i nebezpečných látek.

Jsme servisní organizací pro společnosti Kemira v ČR a SR - Kemifloc, Kemwater ProChemie a Kemifloc Slovakia a spolupracujeme s řadou odborníků z oblasti vodního hospodářství

Poskytujeme kvalitní technický a aplikační servis, který zahrnuje poradenství s dopravou, skladováním a aplikací produktů pro efektivní využití na zlepšení kvality vody.

Snažíme se o maximální flexibilitu a osobní přístup v řešení individuálních požadavků našich zákazníků.

KONTAKTY

PCT, s.r.o.
tel.: +420 326 735 783
fax.: +420 326 735 783
pct@pct-trans.cz

 

Administrativní sídlo:
PCT, s.r.o
Bradlec č.253 - Úpravna vody
293 06 Kosmonosy

 

Fakturační adresa:
PCT, s.r.o.,
Maníkovice 1,
295 01 Ptýrov
IČO: 25692224
DIČ: CZ25692224

 

Pracovní doba:
od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00
po pracovní době pak na mobilních telefonech.

Ing. Vladimír Bednář
jednatel
vladimir.bednar@pct-trans.cz

 

Ing. Věra Bednářová
finanční ředitelka
vera.bednarova@pct-trans.cz

 

Ing. Ivana Vaverová
obchodní ředitelka
GSM: +420 606 721 299
ivana.vaverova@pct-trans.cz

 

Martin Tužil
ředitel sekce doprava
GSM: +420 602 203 491
tel.: +420 326 735 783
martin.tuzil@pct-trans.cz

 

Tomáš Stinka
disponent dopravy
GSM: +420 725 760 860
tel.: +420 326 735 783
tomas.stinka@pct-trans.cz

 

Ing. Ivana Samešová
disponent dopravy / administrativa
GSM: +420 725 714 140
tel.: +420 326 735 783
ivana.samesova@pct-trans.cz

Pavla Nagy
disponent dopravy / administrativa
GSM: +420 725 590 581
tel.: +420 326 735 783
pavla.nagy@pct-trans.cz

 

Iveta Křibská
disponent dopravy / administrativa
GSM: +420 725 707 719
tel.: +420 326 735 783
iveta.kribska@pct-trans.cz

 

Ilona Syrůčková
účetní / administrativa
GSM: +420 606 629 589
tel.: +420 326 735 783
ilona.syruckova@pct-trans.cz

 

Miriam Vandlíková
fakturace / administrativa
GSM: +420 727 842 489
tel.: +420 326 735 783
miriam.vandlikova@pct-trans.cz

 

Jaromír Prokeš
technicko-obchodní zástupce
GSM: +420 607 631 897
jaromir.prokes@pct-trans.cz

 

 

Scroll To Top